umbro / ガンバ大阪 2021ユニフォーム発表されました。

https://www2.gamba-osaka.net/21g-uni/